stěhování kapalin

Jak bezpečně balit a stěhovat kapaliny

Pokud se chystáte na stěhování, možná jste zjistili, že máte doma různé tekutiny, které chcete při stěhování vzít sebou. Balení tekutin pro stěhování však vyžaduje určitou přípravu, která by měla zabránit jejich úniku a rozlití. V takovém případě totiž může dojít k poškození či zašpinění vašich ostatních věcí. Existují však také kapaliny, které byste vůbec stěhovat neměli. Co v takovém případě s nimi? Na všechny tyto otázky máme odpovědi – níže najdete veškeré informace ohledně bezpečného stěhování tekutin:

Jaké kapaliny byste neměli stěhovat

Kapaliny obvykle nejsou příliš vhodné na stěhování. Většinou bývají těžké, obtížně si s nimi manipuluje a představují větší riziko v případě nehod nebo úniku, než jiné přepravitelné předměty. Proto byste se měli snažit zredukovat množství kapalin ke stěhování na minimum. Většina stěhovacích firem také odmítá přepravovat agresivní chemikálie, jako jsou kyseliny, louhy, čisticí chemikálie jako bělidlo, čpavek a další rozpouštědla, nebo hořlaviny jako benzín, petrolej, nafta a podobně.

Kapaliny které byste neměli stěhovat

Co si počít s nebezpečnými kapalinami

Pokud zjistíte, že máte někde ve sklepě či garáži některé z výše zmíněných nebezpečných kapalin, musíte přijít na to, jak je zlikvidovat. V žádném případě však nenalévejte tyto nebezpečné kapaliny do odpadu. Nalití nebezpečných tekutin do kanalizace by mohlo způsobit vážné problémy v místní čističce vody.

Nejbezpečnějším způsobem, jak se zbavit nebezpečných tekutin je jejich odevzdání ve sběrném dvoře či na jiném místě, určeném místní samosprávou. Prostudujte stránky obecního úřadu, kde najdete místo, kam nebezpečné kapaliny zavézt.

Nebezpečné látky a kapaliny

Jak zabalit a zabezpečit kapaliny během stěhování

Balení tekutin je snadné. Vše, co musíte udělat, je věnovat trochu času navíc k zajištění všech vašich tekutin proti úniku a seskupit je tak, aby v případě rozlití napáchaly co nejmenší škodu. Šampony například můžete zabalit společně s ostatními kosmetickými potřebami, zatímco jedlý olej zabalte společně s ostatními potravinami. Pokud mají nádoby na tekutinu šroubovací uzávěr, sejměte jej, zakryjte otvor igelitem a poté víčko našroubujte zpět. Celou nádobu poté zabalte do ještě jednoho plastového obalu a zalepte lepicí páskou. Umístěte nádoby s tekutinami do pevných stěhovacích krabic ve svislé poloze. Snažte se zabránit tomu, aby se tekutiny uvnitř krabice mohly pohybovat, ale nebalte je tak pevně, aby se mohly rozbít. Každý box jasně označte slovy „Neklopit, kapaliny!“ a označte, kterou stranou má být krabice nahoru. Se všemi krabicemi obsahujícími kapaliny zacházejte obzvláště opatrně a nenaklánějte je ani je neotáčejte. Vyškolení pracovníci stěhovací firmy Odnesto.cz vám se stěhováním kapalin rádi pomohou.