Stěhování firmy

Jak se připravit na stěhování firmy?

Čeká vás stěhování firmy? Ať už se chystáte přestěhovat do větších, nebo reprezentativnějších prostor, jistě řešíte, jak se na stěhování co nejlépe připravit, aby proběhlo hladce a pokud možno bez narušení denního chodu firmy.

Vše řešte s předstihem

V první řadě je třeba se rozhodnout, zda si budete část věcí z kanceláře (například citlivé dokumenty) stěhovat sami, nebo vše necháte na profesionální firmě. Ať už se rozhodnete jakkoliv, doporučujeme vše řešit s předstihem.

Ve spolupráci se stěhovací firmou je třeba vytvořit plán stěhování a zjistit, kolik bude třeba pracovníků i stěhovacích aut, s jakou časovou náročností je nutné počítat, co vše se bude obalovat do ochranných fólií, zda se budou stěhovat těžká břemena atd.

Nepodceňujte přípravu

Aby stěhování proběhlo hladce, nepodceňujte přípravu. Zajistěte například, aby byl k dispozici dostatek parkovacích míst pro stěhovací vozy, případně pokud se vaše kancelář nachází v místě, kde je zakázáno parkování, ideálně si vyřiďte povolení. Předejdete tak zbytečným problémům.

Zaměstnanci firmy by měli mít sbalené osobní věci, veškerá dokumentace by měla být systematicky zabalena v označených krabicích.

Stěhování firmy

Zachovejte systém v balení věcí

Stejně jako při stěhování domácnosti, i u stěhování kanceláří je důležité, aby byl v balení věcí zachován určitý systém.

Vzhledem k tomu, že většinou ve firmách na balení věcí nezbývá mnoho času a probíhá na poslední chvíli, bývají často všechny dokumenty baleny dohromady. V takovém případě může být náročné najít důležité dokumenty, které jsou potřeba ihned po přestěhování. Doporučujeme proto ihned od začátku třídit tyto dokumenty a další věci související s chodem kanceláře tak, abyste ihned našli vše, co potřebujete, a nevyhodili jste omylem ty, které jsou pro vás důležité, ale dostaly se ve spěchu při stěhování do špatné krabice.

Dostatek krabic

Pro stěhování (z kw stěhování prosím odkazujte na www.odnesto.cz)kanceláří doporučujeme opatřit si dostatek krabic. Ty vám ve většině případů poskytne přímo stěhovací firma. V ideálním případě by každý zaměstnanec měl mít k dispozici krabici na své osobní věci a dokumenty, za které zodpovídá.

„Krabice by měly být opatřeny popisky, aby bylo hned jasné, co se v nich nachází. Toto opatření vám pomůže ke snadnějšímu vybalování.“

Pozor na citlivé dokumenty

Jak jsme již zmínili výše, je třeba mít ve stěhování určitý systém a dát si pozor na to, aby se důležité a citlivé dokumenty nedostaly do krabice, do které nepatří. Zajistěte proto, aby se k důležitým dokumentům nikdo nedostal. Stěhovací firmy také někdy nabízí bezpečnostní boxy, za které zodpovídá pracovník s potřebnými zkušenostmi.

Plánování a organizace

Při stěhování firmy nezapomeňte na samotnou organizaci. Pracovníci stěhovací firmy by měli dostat přesnou adresu, odkud a kam budou vaši firmu stěhovat. V domluveném čase by měly být všechny věci připravené.