Nárok na volno kvůli stěhování

Stěhování může být poměrně časově náročné, zejména pokud stěhujete velký byt či dům. Vše je potřeba pečlivě zabalit, roztřídit a po přestěhování opět vybalit a umístit na požadované místo. Se stěhováním bývá spojeno také spousta administrativního papírování, změny adres trvalého bydliště, odhlašování a přihlašování energií, odpadů, služeb a podobně. Naštěstí zákoník práce v § 199 na tyto věci pamatuje a stanovuje povinnost zaměstnavateli poskytnout vám pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy. Budete tak mít více času vše připravit a v samotný den stěhování vše zvládnout bez stresu a potíží.

Jak se úspěšně přestěhovat

Na jak dlouhé volno kvůli stěhování mám nárok?

Vládní nařízení č. 590/2006 Sb., které stanovuje povinnost zaměstnavatele poskytnout vám volno na stěhování, určuje, že máte nárok na uvolnění ze zaměstnání po nezbytně nutnou dobu, nejvýše 2 dny. V zákoníku práce je toto nařízení v  § 199 upřesněno v tom smyslu, že pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem předem dohodnou, může být volno na stěhování poskytnuto i na delší dobu než 2 dny, na které je zákonný nárok. Ovšem pozor, výše zmíněný nárok platí pouze v případě, že se jedná o změnu bydliště u dotyčného zaměstnance a stěhování jeho vlastního bytového zařízení, nikoli tedy v případě, kdy zaměstnanec má v úmyslu pomoci se stěhováním bytového zařízení některému z příbuzných či přátel.

Stěhování bez problémů

Je volno na stěhování placené?

Pokud se stěhujete ze svého vlastního rozhodnutí, je volno na stěhování neplacené. O placené volno by se jednalo pouze v případě, že se stěhujete kvůli rozhodnutí svého zaměstnavatele, ať už v případě, že opouštíte služební byt, nebo proto, že vás zaměstnavatel přeřadil na pracoviště do jiného města. V takovém případě se jedná o volno placené v plné výši.

V případě, že kvůli stěhování v práci končíte (například se stěhujete za prací do jiného města) máte během výpovědní lhůty ze zákona nárok ještě na další dva dny neplaceného volna na hledání nového zaměstnání. Pokud byste navíc končili, protože vám zaměstnavatel dal výpověď pro nadbytečnost či ze zdravotních důvodů, jedná se v takovém případě o volno placené. Celkem tak můžete získat až 4 dny volna, které můžete využít k balení vašich věcí, shánění kvalitní stěhovací firmy a přípravě na stěhování.

Vyplatí se volno na stěhování?

Jelikož se jedná ve většině případů o volno neplacené, většina zaměstnanců bude pravděpodobně při stěhování volit variantu čerpání placené dovolené. V případě, kdy však již dovolenou nemáte, nebo si ji chcete ušetřit na jiné využití, je volno na stěhování skvělým způsobem, jak ušetřit čas a zvládnout přesun do nového bydliště ve větším klidu.