stěhování do nájmu

Stěhujete se do nájmu? Na co si dát pozor?

Jelikož je vlastní bydlení z důvodu vysokých cen pro mnoho lidí nedostupné, je nájemní bydlení stále populárnější. Na jaká úskalí byste si měli dát pozor, při stěhování do nájemního bytu?

Rozdíl mezi podnájmem a pronájmem

Pokud si pronajímáte byt přímo do jeho majitele, kterým může být fyzická či právnická osoba, jedná se o pronájem na základě podmínek platných v občanské zákoníku pro nájemníky. Máte tak určitá práva, zejména co se týká zákonné výpovědní lhůty, podmínek výpovědi a podobně.

Oproti tomu podnájem vzniká, pokud si najmete byt nikoli od majitele, ale od někoho, kdo je sám nájemníkem. Vy uzavíráte smlouvu s nájemníkem, nikoli s majitelem nemovitosti, ale tento musí s podnájmem souhlasit. Pokud navíc zanikne nájemní smlouva mezi majitelem a nájemcem, zaniká automaticky také váš podnájem. U podnájmu mohou být stanoveny podmínky, jako je například zákaz kouření nebo chovu mazlíčků v bytě, což u nájemní smlouvy nelze.

Správný výběr stěhovací firmy ulehčí stěhování

Za co v pronajatém bytě odpovídáte?

Jako nájemce nesmíte provádět žádné stavební úpravy v bytě a odpovídáte také za jakékoli poškození bytu a jeho zařízení. Při předávání bytu tak trvejte na protokolu, do kterého zaznamenáte všechny případná poškození a vady, ideálně i s fotodokumentací, jelikož by se vám mohlo stát, že po vás majitel bude tato poškození chtít uhradit. Počítejte také s tím, že majitel má právo si stav bytu v průběhu nájmu kontrolovat, vždy však za vaší přítomnosti.

Důkladně si zkontrolujte stav všech měřičů

Vaší starostí během nájmu bude pravděpodobně mimo jiné platit spotřebovanou vodu, plyn a elektřinu. Vždy proto před započetím nájmu zkontrolujte a nechte zaprotokolovat stav všech měřičů aby později nedošlo k nějakým sporům.

Jak se co nejrychleji sbalit na stěhování

Co vše platí nájemník

Kromě samotného nájmu platí nájemník i spotřebované energie a poplatky za služby spojené s provozem bytu. Tento poplatek za služby obvykle zahrnuje provoz výtahu, úklid společných prostor, svoz odpadu a osvětlení společných prostor. V žádném případě by však neměl obsahovat například poplatek do fondu oprav. Z fondu oprav se totiž platí úpravy, které zhodnocují majiteli jeho nemovitost, měly by tedy být placeny z jeho peněz, nikoli z vašich.

V nájemní smlouvě by mělo být uvedeno, jaké budete platit zálohy na jednotlivé služby a na konci zúčtovacího období byste měli obdržet podrobné rozúčtování. Pokud začíná pronájem v průběhu zúčtovacího období, dohodněte se z majitele dopředu, za jakou část přeplatku či nedoplatku budete zodpovídat.

Vždy si pečlivě přečtěte nájemní smlouvu a pokud vám nějaká část není jasná, neváhejte se zeptat. V zájmu pronajímatele i nájemce totiž je, aby nájem probíhal k oboustranné spokojenosti.